Wie zijn wij ?
Wij zijn Gon en Jos Timmerman, respectievelijk woonbegeleidster en geestelijk verzorger in het Medisch Centrum van Alkmaar.
Vanuit onze beroepsachtergrond zijn wij goed in staat om met u stil te staan bij uw levenservaringen en of zingevingsvragen.
EEN UNIEKE PLEK
OM TOT JEZELF TE KOMEN
Wij bieden
- twee persoons onderkomen
- voorzien van vloerverwarming
- eigen douche en toilet
- de boomgaard als plek om tot rust te komen
- voor de "doeners" (in overleg) lichte werkzaam-heden in de moestuin of boomgaard
- ons luisterend oor en warme medemenselijkheid

Aanmelden
U bent van harte welkom op voorspraak van een eerste lijnswerker;

- pastor/predikant
- huisarts
- psycholoog
- maatschappelijk werker enz.

Wij proberen op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

© Copyright 2011 Stichting - "GASTERIJ IN DE BOOMGAARD" - VAN DEN BRINK - DESIGN Veenendaal - vandenbrink-design@kpnmail.nl