De stichting

Wij werken onder de “paraplu” van een stichting. Het bestuur van de stichting beheert en werft de financiën die nodig zijn om mensen, voor
wie dat noodzakelijk is, het verblijf mogelijk te maken.

De leden van het bestuur ondersteunen ons bij het werk als gastvrouw en gastheer.

Voor het runnen van de stichting zijn wij afhankelijk van giften, het werven van sponsors is daarbij onontbeerlijk.
Ook is het mogelijk vriendin/vriend van de stichting te worden
.

Vrienden van de stichting
Is een kring van mensen, die het werk van de stichting niet alleen een warm hart toedraagt maar ook financiëel ondersteunt.

Door middel van nieuwsbrieven worden de vrienden en vriendinnen op de hoogte gehouden van het “reilen en zeilen” van de gasterij.

Ook u kunt vriend/vriendin worden en op deze wijze het werk van de stichting ondersteunen. Ga naar de contactpagina om u aan te melden.

Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op rekening,
IBAN NL10 RABO 0122 0238 38
(Rabobank Kop van Noord-Holland)
o.v.v. gift "Gasterij in de boomgaard”.

Algemenevoorwaarden
 
Algemene voorwaarden 2015
NIEUWSBRIEF nr. 21
 

volg ons ook op facebook www.facebook.com/StichtingGasterijInDeBoomgaard

onze sponsors
middenmeer Logo Roozing
   
 
MartBoukes Logo vdb

het bestuur kunt u ook rechtstreeks benaderen,
mail hiervoor naar
bestuur@gasterijindeboomgaard.nl

 

© Copyright 2011 stichting - "GASTERIJ IN DE BOOMGAARD" - VAN DEN BRINK - DESIGN Veenendaal - vandenbrink-design@kpnmail.nl